Cookie Consent by Privacy Policies website Aktualizovat nastavení cookies

Spolek Klášter ChotěšovČlánky o historii kláštera

Život bratra Hroznaty

Abychom lesk vzácného drahého kamene lidem na odiv vystavili a nejen k osvícení, ale i za příklad bojovníků Božích, kteří v domě Hospodinově kráčejí v souladu, světlo na svícen povýšili, líbezná vůně ctnosti převelebného otce Hroznaty, jehož památka požehnána jest, slavného zakladatele klášterů tepelského a chotěšovského

více...

Jules Ruinart de Brimont

Francouzský malíř Jules Ruinart de Brimont byl příbuzný rodiny Bonn, která má úzké vazby na Chotěšov. František von Bonn byl ředitelem velkostatků knížete Thurn - Taxise v Regensburgu. Františkovo příbuzná nar. 4.10.1825 byla řádovou sestrou.

více...

Kdo hledá, ještě najde

S příchodem jedenadvacátého století, se století devatenácté stává historií. Již několikrát to zaznělo i z úst renomovaných odborníků. Také například při aukcích uměleckých předmětů, se díla devatenáctého století stále více začínají prosazovat.

více...

Místo k rozjímání v Chotěšově

V dnešním pojednání o dějinách chotěšovského kláštera bude vzpomenuto romantiky, tajemství, náhody a konečně i reality v podobě dopisu z roku 1912. Takže romantika. Myslím, že každý z nás má v koutku srdéčka svého místo, které má nadevše rád.

více...

Otázky

Při pravidelných prohlídkách v chotěšovském klášteře většinou po celé délce prohlídkové trasy přednáší průvodce. Jsou určité body v této trase, kdy se ze strany návštěvníků ozve vždy stejná otázka.

více...

Ze života chovanek klášterního pensionátu

V roce 2006 jsem dostal od paní Anny Štemberové, bývalé chovanky klášterního penzionátu fotografii z roku 1937 zobrazující jídelnu v pensionátu. Snímek je pořízen v době oběda a zachycuje dívky při jídle. Vlevo v okenním výklenku stojí slečna vychovatelka, která měla při obědě dozor.

více...

Malý kousek velké války v klášterním muzeu

Když se dnes řekne velká válka, jen málo kdo ví, že se tím myslí první světová válka. Po hrůzách druhé světové války je období války první takřka zapomenuto. Ovšem v letech 1914 - 1918 tato událost zpřevracela osudy jednotlivců i celých národů.

více...

Na začátek stránky

© Spolek Klášter Chotěšov 2012 - 2024
Plzeňská 88, 33214 Chotěšov