Spolek Klášter ChotěšovMalý kousek velké války v klášterním muzeu

1. března 2010
Jiří Poslední

Když se dnes řekne velká válka, jen málo kdo ví, že se tím myslí první světová válka. Po hrůzách druhé světové války je období války první takřka zapomenuto. Ovšem v letech 1914 - 1918 tato událost zpřevracela osudy jednotlivců i celých národů.

Celá desetiletí jsem slýchával od dříve narozených jména která neodmyslitelně patřila k Chotěšovu a byla spojena právě s první světovou válkou. Dalším pojmem bylo pak slovo dnes již opomíjené, slovo "Legionář". Postupně jsem se dostával k literatuře s touto tematikou, občas se setkal s někým, jehož otec či příbuzný v legiích byl. A tak se pomalu začaly rozkrývat příběhy se jmény Ptáček, Klement, Fryč, Varvařovský nebo Cuřín.

Velice nesměle jsem pak oslovoval rodinné příslušníky, a ty pak začali probírat obsahy starých kufříků, zažloutlých obálek a když se k tomu přidal i nález v podobě dobové medaile, byl to malý zázrak. Když se pak objevila takřka kompletní uniforma, to už byl zázrak netušený.

Další etapou bylo okopírování zapůjčených materiálů, zkompletování do jednotlivých složek a napsání patřičných textů k celé expozici. A jsme u slova "expozice". Obsah tohoto slova v našem klášterním muzeu je sedm velkých panelů s mnoha fotografiemi a texty, dále výstavní vitríny kde návštěvník uvidí onu zmíněnou uniformu či medaile i literaturu k danému období. Je tak možné se na chvilku vrátit o devadesát let zpátky a prožívat příběhy z nekonečných plání dálného východu. Plout parníkem "Edelýn" kolem Japonska, Ameriky a po mnoha letech se navrátit do svého domova, který se již nejmenuje Rakousko - Uhersko, ale Československá republika.

Samozřejmě, že práce na takové expozici není možná bez pomoci ostatních spřízněných duší. Proto chci poděkovat všem, kteří nám zapůjčili jakékoliv materiály o svých předcích, paní Danuši Michnerové za nezištné psaní textů a za odbornou pomoc panu Husovi ze Západočeského muzea v Plzni. Národopisné muzeum nám pak věnovalo několik kusů vitrín, čímž se uskutečnění této expozice stalo opět snazším.

Expozice o legionářích z Chotěšova bude instalována v nově upravených sálech a bude expozicí stálou. Pokud jsem Vás alespoň trochu přesvědčil o "nutnosti" návštěvy, velice rádi Vás přivítáme.

Všechny články

Na začátek stránky

© Spolek Klášter Chotěšov 2012 - 2021
Plzeňská 88, 33214 Chotěšov