Cookie Consent by Privacy Policies website Aktualizovat nastavení cookies

Spolek Klášter ChotěšovStudovna

Tuto záložku jsme vytvořili především jako pomoc pro zájemce o dějiny kláštera Chotěšov, obce Chotěšov, jejich obyvatel, slavných rodáků a jejího okolí. Můžete ji použít i jako zdroj pro psaní disertačních či jiných studentských prací. Ideální pro další rozvoj znalostí o Chotěšovu by ovšem bylo studium pramenů, které jsou určitě stále ne zcela prozkoumány. Jedno z témat, které je určitě hodně zajímavé je vývoj a hospodářská situace klášterních velkostatků nebo začátky dobývání černého uhlí hrabětem z Thurn-Taxisů. Témat je samozřejmě mnohem víc, ale to už je na snaze bádat, u každého individuální.

Archivy, kde by bylo možno hledat, jsou například v Teplé, Regensburgu, Blovicích nebo v Archivu měst Plzně nebo Plzeňském národopisném muzeu. Určitě by bylo zajímavě vrátit se k pramenům, které zmiňují prvorepublikoví badatelé, třeba Václav Bogner, nebo prameny zmiňované v soupisu Památek historických a uměleckých Jaroslava Kampera a Zdeňka Wirtha.

Pokud víte o literatuře, která se nějakým způsobem Chotěšova týká a není v tomto seznamu uvedena, budeme potěšeni za upozornění na tato díla.

 

Václav Celer

 

Hataj Václav. Chotěšov. Osvětová beseda Chotěšov, 1993.
obálka knihy

Kolektiv autorů. Chotěšov a jeho dominanta. Obec Chotěšov, 2002
obálka knihy

Hlinomaz Milan. Dějiny kláštera premostátek Chotěšov. Občanské sdružení klášter Chotěšov, 2009
obálka knihy

Hlinomaz Milan. Klášter premonstrátů Teplá. Státní okresní archiv Karlovy Vary, 2003
obálka knihy

Spolek Klášter Chotěšov. Obec Chotěšov a její okolí v historických fotografiích. Starý Most s.r.o., 2015
obálka knihy

Kubín Petr. Blahoslavený Hroznata- Kritický životopis. Nakladatelství Vyšehrad,spol.s.r.o., 2000
obálka knihy

Hataj Václav. Chotěšov, edice Památná místa našeho kraje (část prvá a druhá). fa.Papír-Lábek-Plzeň, 1927
obálka 1. části, obálka 2. části

Kamper Jaroslav, Wirth Zdeněk. Soupis Památek historických a uměleckých v politckém okresu Stříbrském. Česká Akademie Císaře Františka Josefa pro vědu, slovesnost a umění, 1908
obálka knihy

Krček Jakub. Rušení klášterů na Plzeňsku. Západočeská univerzita v Plzni, 2013
obálka knihy

Volk Friedebert. Kirchsprengel und Kloster Chotieschau. v německém jazyce, 1987
obálka knihy

Uspořádal Ivan Martinovský. Minulostí Západočeského Kraje XXVI. Pro Archiv města Plzně vydalo Západočeské nakladatelství, 1991
obálka knihy

Uspořádal Miloslav Bělohlávek. Minulostí Západočeského kraje VIII. Pro Archiv města Plzně vydalo Západočeské nakladatelství, 1971
obálka knihy

Preiss Pavel. František Julius Lux západočeský rokokový malíř. Scriptorivm, 2001
obálka knihy

Hás Jiří. Chotěšovský probošt Sulek. Onyx, 2012
obálka knihy

Uspořádal Ivan Martinovský. Minulostí Západočeského kraje XXXVIII, Pro Archiv města Plzně vydal albis international, nakladatelství pro bibliofily a diskofily Kristiny Kaiserové, 2003
obálka knihy

Dvořáček Petr. Architektura českých zemí BAROKO. Levné knihy, 2005
obálka knihy

Z deníku chovanky. Západočeské muzeum v Plzni, 2009. Vyšlo u příležitosti stejnojmenné výstavy konané ve dnech 1.5.-2.8. 2009 ve výstavním sálu Národopisného muzea Plzeňska
obálka knihy

Sestry Premonstrátky. Kongregace sester Premonstrátek, 1997
obálka knihy

Ježková Alena. Kláštery a jejich lidé ...tichá srdce... Práh, 2013
obálka knihy

Karel Tomáš, Krčmář Luděk. Panská sídla Západních Čech. Veduta, 2006
obálka knihy

Kronika obce Chotěšov 1928-1937. scan archiv Cheb, překlad Spolek Klášter Chotěšov
obálka knihy

Chlíbec Jan, Roháček Jiří. Sepulkrální skulptura jagellonského období v Čechách. Artefactum, 2011
obálka knihy

Bogner Václav. Dějiny kláštera Premonstrátek v Chotěšově do husitských válek. disertační práce, 1935
obálka knihy

Arnošt Voves O.Praem Život blahoslaveného Hroznaty, Vita fratris Hroznatae. ARCA JIMFA, 1993
obálka knihy

Halada František. Výročí české školy v Chotěšově. ZŠ Chotěšov, 2013
obálka knihy

Na Hroznatově míse. sborníky řeholní kanonie premonstrátského řádu v Teplé, 2005, 2007
obálka 2005, obálka 2007

Pácal Martin. Zapomenutý fantom - život a dílo architekta a malíře Františka Xavera Margolda. Občanské Sdružení Klášter Chotěšov, 2007
obálka knihy

Drnek Jan. Krajina nad pokladem. Občanské sdružení STREET, 2012
obálka knihy

Myslíková Dagmar. Ze Západních Čech k protinožcům na Nový Zéland. Město Stod, 2012
obálka knihy

Drhovský Karel. Baroko v krajině aneb příběhy známé i neznámé. MAS Radbuza, 2014
obálka knihy

Blažková Tereza, Červínková Petra (eds.). Krajina jako antropologická čítanka. Togga, 2015
obálka knihy

Rožmberský Petr, Krčmář Luděk. Poustevníci,poustevny a pouště v Plzeňském kraji. Nakladatelství Českého lesa, 2014
obálka knihy

Beran Lukáš, Valchářová Vladislava, Zikmund Jan a kolektiv. Industriální topografie - Plzeňský kraj. ČVUT Praha, 2013
obálka knihy

Maršál Josef, Podhorský Marek, Toušlová Iveta. Toulavá kamera 17. Freytag & Berndt, 2013
obálka knihy

Vzdělávací ústav sester Navštívení P. Marie v Chotěšově u Plzně, prospekt pro školní roky 1935 - 1938, česky.
PDF, 9 MB

Na začátek stránky

© Spolek Klášter Chotěšov 2012 - 2024
Plzeňská 88, 33214 Chotěšov