Cookie Consent by Privacy Policies website Aktualizovat nastavení cookies

Spolek Klášter ChotěšovNaši sponzoři

Koncert Ivan Hlas Trio v roce 2024 se uskutečnil pod záštitou hlavního sponzora MD ELEKTRONIK.

I my sponzorujeme:
Spolek Klášter Chotěšov se rozhodlo přispět částkou 10 000,- Kč na zhotovení zvonu Hroznata, který bude umístěn v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni. Dar vnímáme jako připomenutí osobnosti blahoslaveného Hroznaty, zakladatele kláštera v Chotěšově, kde náš spolek aktivně působí a uvádí jej jako mimořádné kulturní dědictví do povědomí široké veřejnosti. Význam blahoslaveného Hroznaty je v našem kraji velký a jeho erb používá mnoho měst a obcí ve svém znaku. Je též součástí schváleného znaku obce Chotěšov.

Děkujeme Haně a Petrovi Ulrychových a Javorům za úžasný koncert.
Dále děkujeme všem sponzorům,bez jejichž pomoci bychom koncert nemohli uspořádat.Zvláště pak Nadaci ČEZ a jejímu velkorysému daru z akce Oranžové kolo. Děkujeme.
Fotografie z Oranžového kola si můžete prohlédnou na našem externím fotoalbu.

Purkyňova nadace
V roce 2008 jsme získali nového sponzora, stala se jím Purkyňova nadace. Tato organizace podporuje ekologické organizace bojující za lepší životní prostředí, lepší prostředí obcí a měst, za zachování přírodního a kulturního dědictví.
31.12.2008 jsme obdrželi grant 50 000 Kč a z toho jsme pokryli v roce 2009 část nákladů na tisk knihy PhDr.Hlinomaze Dějiny kláštera premonstrátek Chotěšov.
10.11.2009 jsme získali grant 150.000 Kč. Restaurování prvního vitrážového okna v bývalém klášterním kostele Srdce Ježíšova si vyžádalo částku 172.040 Kč. Podstatnou část jsme pokryli z grantu, zbytek 22.040 Kč jsme uhradili z majetku občanského sdružení.
Můžete si prohlédnout několik fotografií.
03.09.2010 jsem obdrželi grant 200.000 Kč. Z tohoto grantu budeme hradit náklady na restaurování druhého okna, které je od listopadu 2010 v restaurátorské dílně fy. Vitraj Jiřího Černohorského.

Návštěva ze dne 15.5.2008 zástupců Spolku Plzeňských Právovárečníků a programu Občanské volby Plzeňského Prazdroje. Jednalo se o kontrolu využití příspěvku na vybudování nových vchodových dveří hlavního vchodu konventu a zpřístupnění přilehlé chodby.

V pondělí 3. prosince 2007 se konalo v prostorách Plzeňského Prazdroje Slavnostní udělování dotací z programu rozvoje regionu Občanská volba. I v tomto roce byla naše žádost podpořena a díky tomu, mohli ing. arch. Jan Soukup a Jaroslav Cuřín převzít od ing. P.Stelzera na tomto slavnostním večeru dotaci pro chotěšovský klášter.
Dotace ve výši 90 tisíc Kč je určena na opravu barokních dveří kapitulní síně.

Návštěva ze dne 27.3.2007 zástupců Spolku Plzeňských Právovárečníků a programu Občanské volby Plzeňského Prazdroje. Jednalo se o kontrolu využití příspěvku na vybudování nových schodů hlavního vchodu konventu.

Na první fotce je Ing. P. Stelzer - předseda SPP s kolegou F.Přibíkem, p.Cuřín, Z.Novická - zástupce Občanské volby, K.Kolafová - Agentura Dominik centrum s.r.o.. Druhá fotka v klášterním muzeu Z.Novická a K.Kolafová s předávacím šekem.

Na slavnostním večeru dne 28.11.2006 převzali Ing. arch. J. Soukup, J. Mathesová, J. Poslední a J. Cuřín šek na grant 200 tisíc Kč pro občanské sdružení Klášter Chotěšov od Plzeňského Prazdroje. Je to úspěch, ze kterého máme velkou radost. Peníze budou použity na opravu portálu a vstupních dveří do konventu chotěšovského kláštera.

Na začátek stránky

© Spolek Klášter Chotěšov 2012 - 2024
Plzeňská 88, 33214 Chotěšov