Spolek Klášter ChotěšovJules Ruinart de Brimont

10.únor 2007
Jaroslav Cuřín

Francouzský malíř Jules Ruinart de Brimont byl příbuzný rodiny Bonn, která má úzké vazby na Chotěšov. František von Bonn byl ředitelem velkostatků knížete Thurn - Taxise v Regensburgu. Františkovo příbuzná nar. 4.10.1825 byla řádovou sestrou. V roce 1877 pronajala od kněžny Heleny Thurn - Taxis chotěšovský klášter a přivedla sem Řád sester Navštívení Panny Marie z Moselweisu. Byla řeholní matkou od 13.6.1878 a zřídila v Chotěšově internátní jazykovou školu.

V roce 1889 byla zvolena řeholní matkou Marie Salesia Ruinart de Brimont. V té době namaloval její bratr Jules Ruinart de Brimont obraz pro ruského cara Alexandra III. a obraz manželky Františka von Bonn. Za to mu dovolil František von Bonn zřídit si atelier ve staré budově prelatury v Chotěšově. Tam za ním docházel školák František Xaver Margold (nar.1887).

Podle neúplných informací namaloval Ruinart v Chotěšově v letech 1890 až 1895 následující obrazy, po kterých s panem Posledním delší dobu pátráme.
"Stigmatizace sv.Františka"
"sv.Augustýn"
"Svatá Markéta"
"Velký pátek a uctívání kříže v Dobřanech"
" Malá chůva"
"Trh v Chotěšově"
"Blahoslavený Hroznata"

V roce 2004 jsme s panem Posledním navštívili kostel sv. Máří Magdaleny ve Stodě a objevili tam obraz "Blahoslavený Hroznata". Má rozměr 130 x 200 cm a je podepsán Jules Ruinard de Brimont 1893.

V roce 2007 jsem pomocí rešerše získal článek z Plzeňských listů z 9.8.1892 s tímto textem:

Francouzský malíř na Plzeňsku Poslední číslo "Zlaté Prahy" přináší obraz "Malá chůva", kresba to francouzského umělce, který studuje náš český lid. Kresba tato jest výsledkem studijních výprav francouzského umělce po Chotěšovsku. Jules Ruinart de Brimont dlí v zámku Chotěšovském u Stoda, aby studoval malebný kroj český, zejména Plzeňský a Domažlický, nebo» chystá se provésti velký obraz, jehož předmětem má být věrné vylíčení českého trhu

Originál obrazu "Malá chůva" je neznámo kde, ale jeho reprodukce je v 9.ročníku časopisu "Zlatá Praha" z roku 1891-1892, číslo 38, str.448. Reprodukce se mi líbila a chci vás s ní seznámit.

Obraz je signován J.Ruinart. Datum není uvedeno, ale podle data zveřejnění předpokládám vznik obrazu 1892. Obraz je zajímavý tím, že ukazuje, jak vypadala venkovská obytná místnost v Chotěšově v roce 1892. Hlavní však je jeho vystihující název a krásně vyzařující rodinná pohoda.

Všechny články

Na začátek stránky

© Spolek Klášter Chotěšov 2012 - 2021
Plzeňská 88, 33214 Chotěšov