Spolek Klášter ChotěšovJak mohu pomoci?

To je nádherná dominanta

...prohlásil turista přijíždějící do Chotěšova od Dobřan. Když však přijel blíže, viděl, že historický klášter je bez oken.

Původní Občanské sdružení Klášter Chotěšov si uvědomilo tento neutěšený stav a proto již v roce 2003 zahájilo sbírku na zhotovení oken. Sbírku otevřela jedna bývalá chovanka kláštera darem 10.000 Kč. V roce 2005 přispěla Nadace VIA částkou 41 000 Kč. V prosinci 2005 jsme ze sbírky osadili za 138 040 Kč čtyři restaurovaná okna pro kapitulní síň.

Koncem roku 2005 vypsala obec Chotěšov novou sbírku. V roce 2007 daroval Plzeňský kraj 44 000 Kč. V červenci 2007 jsme do kapitulní síně osadili za 81 398 Kč zbylá dvě okna. V roce 2008 daroval Plzeňský kraj 320 000 Kč, ze sbírky dodala obec 97.520 Kč, podnikatelé dále věnovali 144.530 Kč a chodba prohlídkové trasy byla osazena 23 novými okny.

Začátkem roku 2009 vyhlásila obec Chotěšově další sbírku se stejným názvem. Majitel objektu se musí vždy spolupodílet na úhradě nákladů na opravy. Proto jsou tak důležité dary na účet a drobné dary od návštěvníků do pokladničky.
Chcete-li přispět na opravu oken, můžete peníze darovat:

  • v hotovosti na obecní úřad Chotěšov
  • poštovní poukázkou A na adresu Obec Chotěšov, Dobřanská 6, 33214. Jako zprávu pro příjemce uveďte „Okno“
  • bankovním převodem na účet 229 323 326/0300
  • v hotovosti (české i euro) přímo v klášteře do pokladničky v muzeu

Každý dárce obdrží pamětní list.
Předem děkujeme.

Pomáhá, kdo ruce má

Areál kláštera má skoro 7 ha a je zde 11 budov. Stále je zde něco zapotřebí opravit, vyčistit, udržovat. V rámci finančních možností provádějí odborné a náročné práce dodavatelské firmy.
Zaměstnanci obce zajišťují práce, na co jsou vybaveni. Stále ale zbývá plno dalších prací, a proto pomáhají dobrovolníci, pomáhá kdo ruce má.

Výčet začneme u dětí z mateřské školy, které sbírají na podzim kaštany pro zvířátka v zoologické zahradě.
Děti ze základní školy a kroužek mladých turistů pomáhá většinou s úklidem, hrabáním trávy, údržbou chodníků, rozhrnováním zeminy, údržbou záhonů, pěstováním květin a hrabáním listí.
To většinou řídí vedoucí Osvětové besedy nebo vedoucí školní družiny.
Mladí lidé ze Salesiánského střediska mládeže v Plzni - Lobzích, skauti, spolek "Chotěšovská vlna" a místní spolek "Klášter Chotěšov" berou na sebe náročnější úkoly, většinou manuální práce.
Jejich dobrovolnou, bezplatnou pomoc za rok 2006 lze vyjádřit částkou 140 000 Kč.

Klášter můžete podpořit i SMS

Logo DMS Pokud chcete přispět k záchraně Chotěšovského kláštera, zašlete prosím DMS ve tvaru DMS klasterchotesov na číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč.
Za všechny příspěvky děkujeme.

Na začátek stránky