Spolek Klášter ChotěšovOpravy v klášteře Chotěšov

Úvod

Cílem tohoto textu je seznámit Vás s postupem oprav v klášteře Chotěšov. Je poměrně známo, že generální oprava celého objektu je vyčíslena zhruba na 1 000 000 000 Kč. Tato částka samozřejmě není k dispozici, takže postup oprav vychází z množství prostředků, které se daří průběžně získávat.

Vlastníkem kláštera je obec Chotěšov, jejíž rozpočet v žádném případě nemůže řešit ani ty nejdůležitější opravy. V přehledu, který přikládáme, jsou nejdůležitější akce včetně zdrojů finančních příspěvků, které byly do kláštera vloženy. V současné době se dá říci, že z větší části byly střechy a podzemní chodby již opraveny a objekt tím dostal šanci na přežití.

Klášter samozřejmě nepotřebuje jen investice do oprav, ale i práci různých dobrovolníků a sdružení, kteří pomáhají právě na údržbě zeleně a dělají další potřebné práce. Z tohoto je asi nejdůležitější činnost Spolku Klášter Chotěšov, Chotěšovské vlny a Chotěšovského turistického oddílu mládeže ATOM. Tyto spolky, kromě praktické a vlastně nikdy nekončící činnosti jako jsou úklidy, vyřezávání náletů nebo hrabání listí, se starají i o to, aby objekt chotěšovského kláštera žil i svým vlastním kulturním životem.

Snad ani nejde vyjmenovat všechny včetně sponzorů, kteří se podílejí na záchraně kláštera a činnosti našeho spolku. Někdy snad nerozhoduje jen velikost příspěvku, neboť každý máme jiné možnosti, musíme ale zmínit všechny anonymní dárce sbírky Kup si své okno. Místní soukromé firmy, jako MD Elmont Chotěšov (nyní MD Elektronik), fa Herbert Tuschl, Květinka, Všelicos, CPZ Chotěšov, Autoopravna Škarda, Zdeněk Cihlář, Cykloservex Chotěšov, Autodoprava Bočan. Dále jeptišky Řádu Navštívení Panny Marie a bývalé chovanky klášterní dívčí internátní školy i malíři panu Adolfu Bornovi. Velký dík patří Purkyňově nadaci, Lesům České republiky, Plzeňskému kraji, plzeňskému Prazdroji , SWA sro., nadaci VIA, ing.Formánkovi o.s., nadaci ČEZ o.s.
Všem, na které bychom v tomto seznamu snad zapoměli se omlouváme.

Rok 1991
V tomto roce to byla částka 626 169 Kč, kdy se navázalo na zahájenou opravu z roku 1990 a to na záchraně bortící se fresky J. Luxe v konventu kláštera, představující Putování řeholnic k Otci Bohu. Proběhlo její sejmutí a uložení.

Rok 1992
Byly prováděny práce na opravách střešní krytiny prelatury, pokračovalo se na záchraně Luxovy fresky – částka 449 865 Kč.

Rok 1993
Byly opraveny věže prelatury – částka 173 355 Kč.

Rok 1994
Byly prováděny opravy střech a krovů konventu – částka 1,880 mil. Kč, nová vstupní brána a branka do kláštera 198 000 Kč

Rok 1995
V tomto roce pokračovaly opravy krovu a střech – částka 1,725 mil. Kč, nový strop pro fresku 170 000 Kč, oprava střechy lesního úřadu 200 000 Kč,

Rok 1996
Pokračovalo se na opravách střechy a krovu konventu 1,425 mil. Kč, lesního úřadu 800 000 Kč, restaurování fresky 140 000 Kč osvětlení sklepních prostor prelatury 22 000 Kč.

Rok 1997
Probíhalo pokračování obnovy Luxovy fresky 1,100 mil. Kč, na opravy krovu a střechy konventu 678 000 Kč.

Rok 1998
Pokračování oprav krovu a střechy konventu nad kapitulní síní – částka 2,082 mil. Kč

Rok 2000
Pokračovaly práce na obnově fresky a schodišťové haly včetně instalace osvětlení fresky – částka 1,179 mil. Kč, opravy krovu a střechy nad kaplí konventu 638 000 Kč

Rok 2001
Dokončení restaurování fresky,vymalování schodišťové haly, nové zábradlí – částka 514 000 Kč, opravy krovu a střechy nad freskou 2,010 mil. Kč

Rok 2002
Další práce na obnově krovu a střech konventu 2,572 mil. Kč

Rok 2003
Práce na obnově krovů a střech konventu 2,320 mil. Kč

Rok 2004
Opravovaly se střechy konventu v celkové hodnotě 2,990 mil. Kč z fondu ministerstva kultury. Obec Chotěšov nechala rekonstruovat sociální zařízení pro návštěvníky kláštera v hodnotě 100 000 Kč.

Rok 2005
Pokračovala oprava střech, na kterou ministerstvo kultury poskytlo z Programu záchrany architektonického dědictví (PZAD) 2,850 mil. Kč. Dále pokračovala rekonstrukce sociálního zařízení v hodnotě 283 000 Kč z prostředků obce. Opravilo se kamenné schodiště v západním rizalitu za 225 999 Kč. Finance od sponzorů pomohlo sehnat naše občanské sdružení (sponzoři – Inkasta a Plzeňský Prazdroj). Začaly práce na opravách podzemního kanalizačního systému za 279 000 Kč.

Rok 2006
Oprava krovů a střech v hodnotě 1,240 mil. Kč z fondu ministerstva kultury (PZAD). Restaurování čtyř kusů oken v kapitulní síni 140 000 Kč. 97 000 Kč sbírka „Kup si své okno“, zbytek doplatila obec. Byla opravena 1. část historické kanalizace v hodnotě 347 000 Kč. Plzeňský kraj poskytl 310 000 Kč, zbytek obec Chotěšov. Za zmínku stojí sponzorský dar fy. Tuschl. Jednalo se o opravu a vybílení refektáře v hodnotě 17 000 Kč.

Rok 2007
Oprava krovů,střech a komínů konventu v hodnotě 1,2 mil. Kč. Ministerstvo kultury (PZAD) přispělo 1,05 mil. Kč, zbytek zaplatila obec Chotěšov. Opravy po orkánu Kyril stály 541 000 Kč. Bylo připojeno sociální zařízení v hodnotě 50 000 Kč, investorem byla obec Chotěšov. Byla restaurována další dvě okna v kapitulní síni … 81 000 Kč. Dotaci (Plzeňský kraj) zajistilo občanské sdružení … 44 000 Kč, zbytek doplatila obec. Z finančního příspěvku Plzeňského Prazdroje byly opraveny západní vchodové dveře, přiléhající chodba a prosklené dveře s lunetou. Na opravy historické kanalizace poslal 179 kč.Plzeňský kraj.

Rok 2008
Na opravu krovů a střech přispělo ministerstvo kultury 2,287 mil. Kč (PZAD). Bylo osazeno 23 ks nových oken v chodbě prvního patra v hodnotě 562 000 Kč. Plzeňský kraj přispěl 320 000 Kč, obec Chotěšov 9 000 Kč a sponzoři 144 000 Kč. Firma Duda opravila další část historické kanalizace v hodnotě 246 000 Kč. Peníze na opravu pomohlo zajistit naše občanské sdružení z fondu ministerstva kultury 119 000 Kč, ČEZ 60 000 Kč, zbytek doplatilo občanské sdružení klášter Chotěšov. Dále byly zrekonstruovány barokní dveře do kapitulní síně 157 000 Kč. Sponzory opět zajistilo občanské sdružení klášter Chotěšov (Prazdroj 90 000 Kč, SWA 30 000 Kč, Stolfig 30 000 Kč, zbytek 7,5 000 Kč uhradilo občanské sdružení). Podařilo se zrekonstruovat další výstavní sál (Bornův) v hodnotě 21 000 Kč. Sponzory byli malíř Adolf Born a naše občanské sdružení. S pomocí brigádníků ze sdružení Chotěšovská vlna byly vybourány tři novodobé příčky v chodbách a na schodišti, čímž se otevřely původní barokní prostory.

Rok 2009
V tomto roce pokračovaly opravy podzemního kanalizačního systému. Celá akce stála 137 000 Kč, z toho Plzeňský kraj přispěl 110 000 Kč. Zbytek doplatila obec. Byla opravena místnost pro prodej vstupenek, infocentrum a kancelář správce kláštera za 213 000 Kč, ministerstvo kultury přispělo 110 000 Kč, zbytek uhradila obec. V klášteře byly zrekonstruovány 2 malé výstavní sály za 121 000 Kč. Celou tuto akci sponzorovala firma MD Elmont. Za 36 000 Kč Občanské sdružení klášter Chotěšov provedlo tyto akce: dopravilo sousoší Markéty Alacoque-dar řádových sester. Dále byly opraveny elektrické rozvody v chodbách konventu a opraveno křížové okno v kapitulní síni.Opravy krovů a střech stály 1,137 mil. Kč z Fondu záchrany architektonického dědictví a obce Chotěšov.

Rok 2010
Započaly opravy barokního pavilonu za 2,1 mil. Kč. byla opravena první část střechy. Ministerstvo kultury přispělo částkou 1,8 mil. Kč. Zbytek uhradila obec Chotěšov. Pokračovala oprava infostřediska u vchodu do kláštera. Na fasádu v hodnotě 250 000 Kč přispělo ministerstvo kultury 150 000 Kč, zbytek doplatila obec. Současně s tím byl opraven chodník u infocentra v hodnotě 40 000 Kč. Začal nový projekt – oprava západního rizalitu. V tomto roce bylo osazeno 9 nových oken a 4 mříže za 542 000 Kč. Plzeňský kraj poskytl 325 000 Kč. Zbytek, 217 000 Kč uhradila obec. S pomocí Purkyňovy nadace započala oprava prvního vitrážového okna klášterního kostela za 172 000 Kč. Purkyňova nadace poskytla příspěvek 150 000 Kč., občanské sdružení zaplatilo 22 000 Kč.

Rok 2011
Pokračoval projekt záchrany barokního pavilonu. Za 1,7 mil. Kč (min. kultury - 1,35 mil. Kč a obec Chotěšov 422 000 Kč) byla dokončena oprava střechy, krovu a klempířských prvků, vyklizeny nánosy stavební suti pod střechou pavilonu. Bylo jí neuvěřitelných 20 m3. Při tom byly objeveny 2 historické knihy, jedna z 18. století s názvem Granátové jablko křesťanského samaritánství, ve které byly poznámky datované rokem 1783. Pokračoval projekt opravy barokního pavilonu pro zřízení Muzea Dobrovolných hasičů plzeňského kraje, jehož součástí bylo provedení průzkumu podzemních štol firmou Speleo Řehák za 80 000 Kč.
Velkou radost jsme měli z dokončení 5 polí fasády západního rizalitu,která ukázala původní barokní vzhled konventu v plné kráse. Fasádu opravilo Štuko Klatovy za 486 000 Kč, Plzeňský kraj přispěl 200 000 Kč,zbytek zaplatila obec. Formou sponzorského daru opravila Chotěšovská firma „Tuschl“ fasádu hlavní brány.
Kromě již zmíněné opravy fasády bylo k v klášterním kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova dokončena oprava vitrážových oken a konchy (niky - výklenku pro umístění oltáře).Vyvrcholila tím několikaletá snaha našeho Občanského sdružení a hlavně pana Cuřína o opravu dalšího skvostu Chotěšovského kláštera. Musíme zmínit úžasnou práci a skvělou spolupráci na opravě vitráží s firmou Vitraj Černohorský. V roce 2011 se na této opravě podílela Purkyňova nadace darem 200 000 Kč, ministerstvo pro místní rozvoj dotací 96 000 Kč, Lesy České republiky darem 25 000 Kč, řádové sestry Navštívení Panny Marie přispěly 20 000 Kč. a Občanské sdružení klášter Chotěšov 47 000 Kč.
Bohužel musela být řešena jedna škoda,kdy po vytrhání elektroinstalace gotických sklepů zlodějem musela obec Chotěšov za 11 500 Kč instalovat nové.

Za 20 let, to je od roku 1991, za dobu, kdy náš spolek sleduje a snaží se spolupracovat při opravách Chotěšovského kláštera, bylo vloženo do oprav 40,646 milionů Kč.

Shrneme-li vynaložené prostředky na opravy zajišťované obcí za posledních 19 let představuje to celkem 40,646 mil. Kč, z toho dotace představují cca 80 % a vlastní prostředky obce Chotěšov 20 %. Spolek klášter Chotěšov vložilo do oprav kláštera celkem 1 118 326 Kč z toho dotace a granty představují částku 724 095 Kč, tj. 65 %, z vlastních prostředků financovalo občanské sdružení 35 % tj. 394 231 Kč. Chotěšovská vlna (jak my říkáme "salesiáni") se podílela prací v hodnotě cca 250,0 000 Kč.

Fotografie z let 1999 - 2012

Na začátek stránky