22.Července 2006
Helena Krausová

Vojáci se opět vrátili do Chotěšova

22. července 2006 se uskutečnilo v chotětovském klášteře již druhé setkání bývalých vojáků, kteří zde v letech 1945-75 vykonávali vojenskou službu. Pořadatelem této akce bylo občanské sdružení Klášter Chotěšov, jehož jedním z cílů je zmapovat historii kláštera v době, kdy zde sídlila československá armáda. Adresy bývalých vojáků jsme nevypátrali ve vojenských archivech, ale náhodně jsme je sbírali v posledních létech od návštěvníků kláštera, když se zmínili při prohlídkách, že oni sami nebo jejich příbuzní zde strávili část svého mládí a rádi by se setkali se svými kamarády, jež osud zavál neznámo kam.

První setkání se uskutečnilo 24. 7. 2004, to se v Chotěšově sešlo celkem 56 bývalých vojáků, poznali se tu někteří kamarádi, přijeli z celé republiky - z Moravy, Jižních Čech, z Prahy, Plzně a okolí. Nejstarší účastník zde sloužil v roce 1948 a pamatoval si i na řádové sestry, pracující v části kláštera jako ošetřovatelky starých a nemocných.

V roce 2006 se počet bývalých vojáků téměř zdvojnásobil. V letním horkém počasí prostory kláštera ožily a nabídly všem příjemný chládek při posezení v refektáři (jídelně). Vzpomínání bývalých vojáků nebralo při prohlídce klášterem konce. Všichni hledali místa, kde měli svoji ložnici, kde byla kuchyně, tělocvična, tzv. "buzer plac" a jiné, kolovaly staré fotografie, vyměňovali se adresy, vzpomínalo se na veselé příhody i dávné lásky. Nejčastěji zaznívala otázka: Kde jsou ta krásná děvčata, se kterými jsme tu tancovali při muzikách? Po obědě ve školní jídelně následovalo odpolední posezení v parku na nádvoří ve stínu stromů s poslechem pěkných písniček. Den utekl jako voda a všichni se rozjeli do svých domovů, někdy i hodně vzdálených např. na Českobudějovicko, Jablonecko, Jesenicko a Olomoucko, obohaceni o nové zážitky s příslibem, že se za dva roky, pokud bude zdraví sloužit, určitě rádi sejdou znovu.

Tato skutečnost, že se do Chotěšova bývalí vojáci rádi vrací, nás velmi těší a každé setkání přináší nové informace a poznatky o tom, co se v klášteře odehrávalo v době vojenské éry.

Další případní zájemci o příští setkání v roce 2008 z řad bývalých vojáků se mohou přihlásit na adrese: občanské sdružení Klášter Chotěšov, Dobřanská 6, 332 14 Chotěšov.Občanské sdružení Klášter Chotěšov - http://klasterchotesov.wz.cz