11.Prosinec 2004
Jiří Poslední

Grafická soutěž "Ex libris Klášter Chotěšov".

V tomto příspěvku chci čtenářům přiblížit průběh , smysl a cíl této soutěže. Nebudu ani dalece osvětlovat co to je ex libris. Pouze ve dvou větách. Ex libris je knižní značka. Supralibros je znak ( např. erb ), majitele knihy, který je součástí knižní vazby. Toto obojí patří několik století ke knihám a tudíž i ke klášterům. Ex libris jako forma knižní značky majitele knihy dnes takřka pozbyla svého původního významu a stává se sběratelskou záležitostí. Tyto grafické značky se tvoří grafickými technikami jako jsou čárový lept, suchá jehla, akvatinta, rytina, linoryt, dřevořez, dřevoryt, litografie a dnes se již přidává počítačová grafika.

Vyhlásit tuto grafickou soutěž se poprvé podařilo v roce 1998. Bylo osloveno takřka sedmdesát výtvarníků z Čech, Moravy i Slovenska. Tito výtvarníci byli požádáni, aby na téma dějin kláštera vytvořily grafický list dle svého dojmu a fantazie. Prvního ročníku se zúčastnilo šest autorů. Odbornou porotou, která se skládala ze zástupců výtvarníků a sběratelů ex libris byli vyhodnoceni tři nejlepší práce. Tito tři vyhodnocení autoři obdrželi finanční odměnu.

Vyhlašovatel soutěže je Občanské sdružení Klášter Chotěšov. Od oslovených umělců se požaduje pět kusů grafických listů. První tři listy jsou pro putovní sbírku , čtvrtý list je zasílán sestrám řádu Navštívení P.M. List pátý je listem náhradním pro případ ztráty. Žádný z listů není prodejný.

Ve stejné režii pak proběhl druhý ročník a oba tyto ročníky finančně zaštítil Český fond umění Praha. Tato soutěž má za cíl propagovat neobvyklou formou klášter Chotěšov. Podařilo se již několikrát tuto kolekci ( dnes 22 grafických listů ), vystavit. Dvě výstavy proběhly v Polanovo síni městské knihovny v Plzni. Jedinečná byla výstava na zámku v Nebílovech. Pro rok 2006 se připravuje výstava na zámku v Manětíně. Byl již vydán i skromný katalog této soutěže.

Zjištění jednoho ročníku této soutěže předpokládá patnáct až dvacet tisíc korun. Právě finance jsou momentálně brzdou k vyhlašování dalších ročníků. Samozřejmě, že tato nespravedlnost celému projektu nasvědčí. Přesto všichni zainteresovaní věříme , že se nám podaří naplnit smysl této soutěže a tak pomoci klášteru v jeho nelehké situaci.

Jako ukázku přinášíme některá grafická díla tohoto projektu.
Herbert Kisza - akvatinta
Miroslav Houra - linoryt
Jiří Neuwirt - čárový lept
Tomáš Kůs - suchá jehla
Alena Bílková - suchá jehla
Blanka Votavová - akvatinta
Zdeňka Janská - linoryt